KLIENTA ATTEIKUMA VEIDLAPA
SIA „LaLina”
Rīgas rajons, Ķekavas novads, Baloži,
Cālīšpurva iela 27/4-6D, LV-2128
Reģ.Nr.: LV 40103320718

Es, ________________________________________________ ________________________________________________
(vārds, uzvārds)(tālruņa Nr., e-pasta adrese)

vēlos izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz veikala www.lalina.lv piegādāto preci, pasūtījuma Nr. _____________________

____________________________________________________________________________________________________.
(preces nosaukums, modelis, sērijas numurs)

Apmaksa tika veikta __________________________________, ____________________.
(ar pārskaitījumu)(samaksātā summa)

Prece atrodas ________________________________________________________________________________________.
(adrese)

Apņemos atgriezt SIA “LaLina” minēto preci likumdošanā paredzētajā kārtībā, t.i. 7 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam (kopā ar iepakojumu).

Atteikuma pieteicējs ____________________________ ___________________________ ____________________________
(paraksts)(paraksta atšifrējums)(datums)

Lejupielādēt veidlapu: PDF / Word